نا شناس

بدست آوردن يک کاميابی بزرگ

تازه آغاز راه است .

 

رويا رويی با شکست هرگز پايان راه نيست.

 

آيا می دانيد در کاميابی و ناکامی تنها شهامت و

دلاوری است که راه گشای شماست؟

/ 0 نظر / 9 بازدید