طبیعت

طبیعت مهربان ترین دوست ما و بهترین منتقد دانش تجربی است،

اگر تنها اجازه دهیم آگاهی هایش بی سمت و سو به درون ذهنمان راه یابد.


مایکل فارادی


-----------------------------------------------------------

کام و لذت در نگاه کردن و فهمیدن، زیباترین ارزانی طبیعت است.

آلبرت انیشتین
/ 0 نظر / 18 بازدید