کنراد هیلتون

کامیابی تنها وابسته به پشتکار است.

 کامیابان نمی ایستند،

 انان مانند هر کس دیگر دچار اشتباه می شوند اما ،

از آن پند می گیرند

 و کوشش خود را پی میگیرند.

/ 0 نظر / 3 بازدید