کنفوسیوس

بیزارم از

کسانی که فریبکاری ونیرنگ بازی را خردمندی می پندارند ،

نافرمانی رادلیری می انگارند نیز

یاوه گویی را راستی میشمارند


/ 0 نظر / 7 بازدید