بیل گیتس

هر گاه خبرهای بد رابه نشانه

یک نیازبه تغییرونه خبر منفی وناخوشایند پذیرفتید

شما از آن شکست نخورده اید که

چیزهای تازه آموخته اید.

/ 0 نظر / 7 بازدید