داوينچی

گفتار يکم:بيچاره شاگردی که از استادش پيشی نگيرد وبرتر از وی نشود.

                                                                              ليوناردو داوينچی

/ 0 نظر / 6 بازدید