ارسطو

گفتار دوم:دشمنی کسی را در دل راه مده که اين کار تو را هميشه اندوهگين می کند.

                                                                                        ارسطو

/ 0 نظر / 11 بازدید