گفتار امروز

میکل انجلو

همه ی پیمانها ومژده های دنیا نیرنگی بیش نیست

و بهترین دستور زندگانی این است که خودباور باشی

ودر پرتو کوشش و تلاش خویش به جایگاهی والا دست یابی.

پيام هاي ديگران () پیوند همیشگی        دوشنبه ٢٤ فروردین ۱۳٩٤ - هومن (کوشیار)